#7189

Liên Quân - Loại A

Rank: Cao Thủ

Tướng: 88

Trang Phục: 173

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.800

GIÁ 2.888.888đ 1.444.444đ

Rank: Cao Thủ

Tướng: 88

Trang Phục: 173

Ngọc: 90

Vàng Còn: 4.800