#7188

Liên Quân - Loại A

Rank: Cao Thủ

Tướng: 88

Trang Phục: 231

Ngọc: 90

Vàng Còn: 75.000

GIÁ 3.900.000đ 1.950.000đ

Rank: Cao Thủ

Tướng: 88

Trang Phục: 231

Ngọc: 90

Vàng Còn: 75.000