#7187

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 89

Trang Phục: 162

Ngọc: 90

Vàng Còn: 20.000

GIÁ 2.200.000đ 924.000đ

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 89

Trang Phục: 162

Ngọc: 90

Vàng Còn: 20.000