#7186

Liên Quân - Loại A

Rank: Vàng IV

Tướng: 89

Trang Phục: 201

Ngọc: 90

Vàng Còn: 6.000

GIÁ 3.500.000đ 1.680.000đ

Rank: Vàng IV

Tướng: 89

Trang Phục: 201

Ngọc: 90

Vàng Còn: 6.000