#7185

Liên Quân - Loại B

Rank: Kim Cương II

Tướng: 33

Trang Phục: 32

Ngọc: 90

Vàng Còn: 10.000

GIÁ 120.000đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 33

Trang Phục: 32

Ngọc: 90

Vàng Còn: 10.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 40
Trang Phục: 44
120.000đ