#7184

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 31

Trang Phục: 29

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.000

GIÁ 65.000đ

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 31

Trang Phục: 29

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 83
Rank: Kim Cương II
Tướng: 33
Trang Phục: 22
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 28
Trang Phục: 19
65.000đ