#7183

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương V

Tướng: 36

Trang Phục: 30

Ngọc: 90

Vàng Còn: 200

GIÁ 110.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 36

Trang Phục: 30

Ngọc: 90

Vàng Còn: 200

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 43
Trang Phục: 38
110.000đ