#7182

Liên Quân - Loại B

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 34

Trang Phục: 30

Ngọc: 65

Vàng Còn: 17.000

GIÁ 80.000đ

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 34

Trang Phục: 30

Ngọc: 65

Vàng Còn: 17.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 36
Trang Phục: 25
80.000đ