#7181

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 36

Trang Phục: 25

Ngọc: 90

Vàng Còn: 14.000

GIÁ 80.000đ

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 36

Trang Phục: 25

Ngọc: 90

Vàng Còn: 14.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 65
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 34
Trang Phục: 30
80.000đ