#7153

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương V

Tướng: 75

Trang Phục: 68

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.300

GIÁ 820.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 75

Trang Phục: 68

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.300