#7151

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương III

Tướng: 63

Trang Phục: 100

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.000

GIÁ 860.000đ

Rank: Kim Cương III

Tướng: 63

Trang Phục: 100

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 55
Trang Phục: 58
619.200đ
Skin Hiếm
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 57
Trang Phục: 67
387.000đ