#7149

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 81

Trang Phục: 107

Ngọc: 90

Vàng Còn: 6.700

Nổi bật: FULL KHO BÁU , DƯ 1 ĐÁ ,NK SIÊU VIỆT, VIO TIỆC BÃI BIỂN, LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA, ZUKA DIỆT NGUYỆN NGUYÊN SOÁI

GIÁ 1.580.000đ 1.264.000đ

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 81

Trang Phục: 107

Ngọc: 90

Vàng Còn: 6.700

Nổi bật: FULL KHO BÁU , DƯ 1 ĐÁ ,NK SIÊU VIỆT, VIO TIỆC BÃI BIỂN, LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA, ZUKA DIỆT NGUYỆN NGUYÊN SOÁI