#7148

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 74

Trang Phục: 94

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.000

Nổi bật: NAKROTH SIÊU VIỆT 3, VIOLET TIỆC BÃI BIỂN , ROUKER BIỆT ĐỘI SIÊU HÙNG , MURAD SIÊU VIỆT , MURAD ĐỒ THẦN ĐAO , LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA , NAKROTH AIC KHIÊU CHIẾN , NAKROTH BBOY CÔNG NGHỆ

GIÁ 1.100.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 74

Trang Phục: 94

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.000

Nổi bật: NAKROTH SIÊU VIỆT 3, VIOLET TIỆC BÃI BIỂN , ROUKER BIỆT ĐỘI SIÊU HÙNG , MURAD SIÊU VIỆT , MURAD ĐỒ THẦN ĐAO , LINDIS NỮ VƯƠNG PHÁO HOA , NAKROTH AIC KHIÊU CHIẾN , NAKROTH BBOY CÔNG NGHỆ