#7147

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 55

Trang Phục: 74

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.300

Nổi bật: 3 KHO BÁU, DƯ 1 ĐÁ, ROURKE BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG, RYO THANH LONG BANG CHỦ, RAD WAY THÁI, MURAD SIÊU VIỆT

GIÁ 660.000đ 594.000đ

Rank: Bạch Kim II

Tướng: 55

Trang Phục: 74

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.300

Nổi bật: 3 KHO BÁU, DƯ 1 ĐÁ, ROURKE BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG, RYO THANH LONG BANG CHỦ, RAD WAY THÁI, MURAD SIÊU VIỆT