#7146

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 53

Trang Phục: 75

Ngọc: 90

Vàng Còn: 700

Nổi bật: 4 ĐÁ QUÝ ZEPHYS SIÊU VIỆT , TULEN TÂN THẦN THIÊN HÀ , YORN LONG THẦN SOÁI , MALOCH ROBOT

GIÁ 680.000đ 612.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 53

Trang Phục: 75

Ngọc: 90

Vàng Còn: 700

Nổi bật: 4 ĐÁ QUÝ ZEPHYS SIÊU VIỆT , TULEN TÂN THẦN THIÊN HÀ , YORN LONG THẦN SOÁI , MALOCH ROBOT

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 54
Trang Phục: 54
544.000đ
LQ Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 55
Trang Phục: 85
544.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương II
Tướng: 75
Trang Phục: 55
421.600đ