#7145

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 76

Trang Phục: 108

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.200

GIÁ 960.000đ 816.000đ

Rank: Kim Cương IV

Tướng: 76

Trang Phục: 108

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.200