#7100

Liên Quân - Loại B

Rank: Kim Cương V

Tướng: 33

Trang Phục: 46

Ngọc: 90

Vàng Còn: 10.500

GIÁ 350.000đ 175.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 33

Trang Phục: 46

Ngọc: 90

Vàng Còn: 10.500

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 41
Trang Phục: 30
175.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 29
Trang Phục: 41
140.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương III
Tướng: 45
Trang Phục: 51
175.000đ