#7099

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 54

Trang Phục: 54

Ngọc: 90

Vàng Còn: 49

GIÁ 680.000đ 544.000đ

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 54

Trang Phục: 54

Ngọc: 90

Vàng Còn: 49

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương II
Tướng: 75
Trang Phục: 55
421.600đ
Acc Liên Quân Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương IV
Tướng: 53
Trang Phục: 75
612.000đ
LQ Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 55
Trang Phục: 85
544.000đ