#7098

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 27

Trang Phục: 30

Ngọc: 2

Vàng Còn: 1.700

GIÁ 85.000đ

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 27

Trang Phục: 30

Ngọc: 2

Vàng Còn: 1.700

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 33
Trang Phục: 32
85.000đ