#7097

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 48

Trang Phục: 45

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.000

GIÁ 250.000đ

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 48

Trang Phục: 45

Ngọc: 90

Vàng Còn: 3.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 29
Trang Phục: 41
187.500đ