#7096

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương II

Tướng: 43

Trang Phục: 43

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.000

GIÁ 388.000đ 310.400đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 43

Trang Phục: 43

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.000