#7095

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương V

Tướng: 49

Trang Phục: 47

Ngọc: 90

Vàng Còn: 10.000

GIÁ 560.000đ 364.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 49

Trang Phục: 47

Ngọc: 90

Vàng Còn: 10.000