#7094

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 25

Trang Phục: 29

Ngọc: 90

Vàng Còn: 700

GIÁ 68.000đ

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 25

Trang Phục: 29

Ngọc: 90

Vàng Còn: 700