#7093

Liên Quân - Loại C

Rank: Vàng I

Tướng: 43

Trang Phục: 44

Ngọc: 74

Vàng Còn: 500

GIÁ 180.000đ

Rank: Vàng I

Tướng: 43

Trang Phục: 44

Ngọc: 74

Vàng Còn: 500

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương III
Tướng: 32
Trang Phục: 36
72.000đ