#6200

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 21

Trang Phục: 9

Ngọc: 65

Vàng Còn: 400

GIÁ 50.000đ

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 21

Trang Phục: 9

Ngọc: 65

Vàng Còn: 400