#6198

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương II

Tướng: 33

Trang Phục: 22

Ngọc: 83

Vàng Còn: 200

GIÁ 65.000đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 33

Trang Phục: 22

Ngọc: 83

Vàng Còn: 200

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 31
Trang Phục: 29
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 28
Trang Phục: 19
65.000đ