#6174

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương I

Tướng: 56

Trang Phục: 46

Ngọc: 90

Vàng Còn: 2.500

GIÁ 880.000đ 396.000đ

Rank: Kim Cương I

Tướng: 56

Trang Phục: 46

Ngọc: 90

Vàng Còn: 2.500