#6173

Liên Quân - Loại A

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 64

Trang Phục: 79

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.600

GIÁ 990.000đ 693.000đ

Rank: Bạch Kim I

Tướng: 64

Trang Phục: 79

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.600