#6172

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương V

Tướng: 43

Trang Phục: 38

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.600

GIÁ 110.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 43

Trang Phục: 38

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.600

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 36
Trang Phục: 30
110.000đ