#6170

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương III

Tướng: 45

Trang Phục: 51

Ngọc: 90

Vàng Còn: 11.000

GIÁ 350.000đ 175.000đ

Rank: Kim Cương III

Tướng: 45

Trang Phục: 51

Ngọc: 90

Vàng Còn: 11.000

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 29
Trang Phục: 41
140.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 33
Trang Phục: 46
175.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 41
Trang Phục: 30
175.000đ