#6167

Liên Quân - Loại B

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 28

Trang Phục: 19

Ngọc: 90

Vàng Còn: 700

GIÁ 65.000đ

Rank: Bạch Kim IV

Tướng: 28

Trang Phục: 19

Ngọc: 90

Vàng Còn: 700

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 83
Rank: Kim Cương II
Tướng: 33
Trang Phục: 22
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 31
Trang Phục: 29
65.000đ