#6164

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương V

Tướng: 55

Trang Phục: 58

Ngọc: 90

Vàng Còn: 35.000

GIÁ 860.000đ 619.200đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 55

Trang Phục: 58

Ngọc: 90

Vàng Còn: 35.000

Tài khoản liên quan

Skin Hiếm
Ngọc: 90
Rank: Cao Thủ
Tướng: 57
Trang Phục: 67
387.000đ
Acc Giá Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương III
Tướng: 63
Trang Phục: 100
860.000đ