#4580

Liên Quân - Loại A

Rank: Cao Thủ

Tướng: 57

Trang Phục: 67

Ngọc: 90

Vàng Còn: 12.000

Nổi bật: Acc cực nhiều skin hot, mua ngay kẻo có người mua mất. Giảm giá 55% duy nhất 1 hôm.

GIÁ 860.000đ 387.000đ

Rank: Cao Thủ

Tướng: 57

Trang Phục: 67

Ngọc: 90

Vàng Còn: 12.000

Nổi bật: Acc cực nhiều skin hot, mua ngay kẻo có người mua mất. Giảm giá 55% duy nhất 1 hôm.

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 55
Trang Phục: 58
619.200đ
Acc Giá Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương III
Tướng: 63
Trang Phục: 100
860.000đ