#4579

Liên Quân - Loại A

Rank: Kim Cương II

Tướng: 75

Trang Phục: 55

Ngọc: 90

Vàng Còn: 7.400

Nổi bật: NK SV 2.0, Violet TNVT, Telnas Robot

GIÁ 680.000đ 421.600đ

Rank: Kim Cương II

Tướng: 75

Trang Phục: 55

Ngọc: 90

Vàng Còn: 7.400

Nổi bật: NK SV 2.0, Violet TNVT, Telnas Robot

Tài khoản liên quan

LQ Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 55
Trang Phục: 85
544.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 54
Trang Phục: 54
544.000đ
Acc Liên Quân Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương IV
Tướng: 53
Trang Phục: 75
612.000đ