#4331

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương V

Tướng: 40

Trang Phục: 44

Ngọc: 90

Vàng Còn: 9.000

Nổi bật: Bán phá giá Duy nhất hôm nay. Dư 1 Đá Quý, Violet Tiệc Bãi Biển, Nak AIC, Ngọc Xịn, Sát Thủ Đủ, Acc Cực Ngon

GIÁ 120.000đ

Rank: Kim Cương V

Tướng: 40

Trang Phục: 44

Ngọc: 90

Vàng Còn: 9.000

Nổi bật: Bán phá giá Duy nhất hôm nay. Dư 1 Đá Quý, Violet Tiệc Bãi Biển, Nak AIC, Ngọc Xịn, Sát Thủ Đủ, Acc Cực Ngon

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương II
Tướng: 33
Trang Phục: 32
120.000đ