#4326

Liên Quân - Loại C

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 55

Trang Phục: 85

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.500

Nổi bật: Nak SV3, Dư 1 Đá Quý, Murad SV, Nak AIC, Liliana nguyệt mị li

GIÁ 680.000đ 544.000đ

Rank: Bạch Kim III

Tướng: 55

Trang Phục: 85

Ngọc: 90

Vàng Còn: 1.500

Nổi bật: Nak SV3, Dư 1 Đá Quý, Murad SV, Nak AIC, Liliana nguyệt mị li

Tài khoản liên quan

Acc Liên Quân Rẻ
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương IV
Tướng: 53
Trang Phục: 75
612.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương II
Tướng: 75
Trang Phục: 55
421.600đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 54
Trang Phục: 54
544.000đ